Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran

Written by saidah. Posted in PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 

PENGERUSI * Pengetua
TIMBALAN PENGERUSI * Penolong Kanan Pentadbiran
NAIB PENGERUSI * Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
    Penolong Kanan Kokurikulum
    Penolong Kanan Ulul Albab
 1. Majlis Pengurusan
Pengerusi : Pengetua
Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir
AJK   PK Pentadbiran
    PK Hal Ehwal Murid
    PK Kokurikulum
    PK Ulul Albab

 

Senarai Tugas

 1. Menentukan Dasar dan Matlamat Sekolah
 2. Merancang takwim tahunan sekolah
 3. Menentukan Pengajaran dan Pembelajaran mengikut Sukatan Pelajaran dan berteraskan KBSM.
 4. Menilai keberkesanan semua program sekolah yang dirancang dan dilaksanakan
 5. Menyediakan perancangan kewangan tahunan berasaskan peruntukan yang diluluskan
 6. Memastikan perbelanjaan kewangan mengikut peraturan yang ditetapkan
 7. Mengadakan mesyuarat 2 kali setahun

2. Pengurusan Sekolah

Pengerusi : Pengetua
T. Pengerusi : PK Pentadbiran
N. Pengerusi 1 : PK Hal Ehwal Murid
N. Pengerusi 2 : PK Kokurikulum
N. Pengerusi 3 : PK Ulul Albab
Setiausaha : Ketua Pembantu Tadbir
AJK : GKMP Sains dan Matematik
    GKMP Bahasa
    GKMP Kemanusiaan
    GKMP Teknik dan Vokasiona
    GKMP Agama
    Kaunselor
    Penyelaras A
    Pegawai Tadbir

 

Senarai Tugas

 1. Mengadakan mesyuarat bulanan/ dwibulanan
 2. Review bulanan pengurusan sekolah
 3. Menilai perlaksanaan program-program yang telah dirancang dan dilaksana
 4. Merancang program-program penambahbaikan
 5. Menyelesaikan isu-isu semasa berkaitan pelajar, guru dan-program yang telah dirancang dan dilaksana
 6. Merancang program-program penambahbaikan
 7. Menyelesaikan isu-isu semasa berkaitan pelajar, guru dan kakitangan bukan guru

 

 

 

l